+48 (22) 609 18 20
Zgłoś swoją firmę

X

Formularz zgłoszeniowy

Wprowadzenie jednolitych wzorów wniosków w formie elektronicznych formularzy w niektórych sprawach administracyjnych, związanych z prowadzeniem firmy to główne założenia projektu ustawy przygotowanej w Ministerstwa Gospodarki. Propozycje, które przyspieszą i ułatwią załatwianie spraw urzędowych, zostały przyjęte przez Radę Ministrów 14 stycznia 2014 r.

 

Projekt ustawy o standaryzacji niektórych wzorów pism w procedurach administracyjnych zakłada udostępnienie 68 projektów wzorów wniosków określonych w 22 ustawach. Wprowadzone zostaną jednolite w skali kraju wzory pism, przede wszystkim wzory wniosków o wydanie zezwolenia, wniosków o wpis do rejestru czy wydanie zaświadczenia. Przedsiębiorca będzie mógł złożyć ustandaryzowany wniosek w formie elektronicznej albo papierowej, po jego uprzednim wydrukowaniu.

Wzory pism w postaci elektronicznej zostaną zamieszczone w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych (CRWD), na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Będzie je można również uzyskać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej organu odpowiedzialnego za opracowanie wzoru i ze strony internetowej elektronicznego Punktu Kontaktowego (ePK).

Wprowadzenie jednolitych wzorów wniosków w postaci elektronicznej, a co za tym idzie ich elektroniczne przesyłanie, może przynieść prawie 2 mln zł oszczędności rocznie, w tym ponad 1,3 mln zł rocznie ze względu na skrócenie czasu na poszukiwanie potrzebnego formularza i prawie 700 tys. zł z tytułu oszczędności na wysyłce. Wniosek złożony elektronicznie to także szansa na przyspieszenie rozpoczęcia danej działalności, co z kolei pomoże zaoszczędzić czas przedsiębiorcy. Według szacunków, możliwy jest dodatkowy wzrost przychodów wynikający z oszczędności czasu przedsiębiorcy w wysokości nawet 232 mln zł rocznie.

Standaryzacja wzorów wniosków nie tylko umożliwi elektronizację i uproszczenie procedur administracyjnych, ale będzie również sprzyjać przejrzystości i pewności prawa. We wzorze wniosku określone zostaną wszystkie wymogi, które trzeba będzie spełnić, oraz załączniki, co znacząco ułatwi realizację procedury i ograniczy liczbę wezwań do uzupełnienia dokumentów.

Projekt jest kontynuacją działań podejmowanych przez rząd służących deregulacji gospodarki, uproszczenia otoczenia prawnego i stworzenia ułatwień w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Źródło: www.mg.gov.pl

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza że wyrażasz na to zgodę. Czytaj więcej…

Zrozumiałem