+48 (22) 609 18 20
Zgłoś swoją firmę

X

Formularz zgłoszeniowy

Informujemy, że w ramach programu współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014–2020 w IV kwartale br. planowany jest nabór projektów z małym budżetem (PMB) z obszaru Dziedzictwo. Na jego realizację przeznaczono 5,2 mln euro

 

Wsparcie dla PMB


Będzie dotyczyło działań promujących współpracę, budowanie nowych relacji transgranicznych pomiędzy obywatelami, wymianę doświadczeń i realizację inicjatyw społecznych, związanych z lokalną kulturą oraz dziedzictwem historycznym i przyrodniczym. Wsparcie udzielane będzie inicjatywom typu wydarzenia turystyczne i kulturalne, upowszechnianie i kultywowanie wspólnych tradycji w obszarach przygranicznych, współpraca transgraniczna pomiędzy szkołami oraz instytucjami szkolnictwa wyższego, przedsięwzięcia turystyczne i kulturowe podejmowane przez organizacje pozarządowe. Tworzone będą sprzyjające warunki ułatwiające wzajemne relacje pomiędzy sąsiadującymi ze sobą wspólnotami.

 

Dofinansowanie


Minimalne – 20 000 euro, maksymalne – 60 000 euro, nie może jednak przekraczać 90% całkowitych kosztów kwalifikowalnych dla danego projektu. Reszta środków musi być zapewniona przez beneficjentów bądź też ze źródeł innych niż budżet UE. Koszty inwestycyjne (roboty, dostawy) nie mogą przekraczać 20% wartości dofinansowania UE. Całkowity czas realizacji PMB nie może przekraczać 12 miesięcy.  Wszystkie umowy o dofinansowanie dotyczące wdrażania PMB muszą być podpisane najpóźniej do 31 grudnia 2021 r. Działania prowadzone w ramach inicjatywy powinny być sfinalizowane najpóźniej 31 grudnia 2022 r

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 

 

źródło : www.mazovia.pl

data : 22.01.2018

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza że wyrażasz na to zgodę. Czytaj więcej…

Zrozumiałem