+48 (22) 609 18 20
Zgłoś swoją firmę

X

Formularz zgłoszeniowy

Organizatorem wydarzenia jest Polsko – Tureckie Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości.
Jak wszystkie wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie tak i to ma na celu zbliżanie do siebie przedsiębiorców i pogłębianie współpracy pomiędzy nimi dlatego w programie przewidziano bardzo duże pole dla networkingu.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w bezpłatnych webinariach organizowanych w styczniu i lutym 2016 r. przez Europejsko-Japońskie Centrum Współpracy Gospodarczej (EU-Japan Centre for Industrial Cooperation).

Jak co roku w warszawskim hotelu Gromada odbyła się WIELKA GALA „POLSKA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ” podczas której przedstawiono Laureatów projektów realizowanych w ramach Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość, którego organizatorem jest Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – Przedsiębiorcy.pl oraz Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług.

Ministerstwo Gospodarki wspólnie z Konfederacją Lewiatan, Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa, Centrum PPP i Business Advisory Board Europejskiej Komisji Gospodarczej zaprasza do udziału w warsztatach poświęconych praktycznym zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP),  które odbędą się 1 grudnia 2015 r.

W związku z planowaną wizytą Prezydenta RP w Chińskiej Republice Ludowej oraz uczestnictwem polskiej delegacji na Szczycie Państw Europy Środkowo-Wschodniej i Chin („16+1”) w Suzhou, Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Ministerstwo Gospodarki RP, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych zapraszają zainteresowane firmy do uczestnictwa w misji gospodarczej.

W latach 2014-2020 Ministerstwo Gospodarki będzie realizowało zadania m.in. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), który zastąpił Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (POIG).

Ośrodek Enterprise Europe Network przy PARP, w imieniu EUJCIC (EU-Japan Centre for Industrial Cooperation) zaprasza do udziału w misji do Japonii organizowanej w dniach 25-29 stycznia 2016 r. dla MŚP i klastrów działających w branży nanotechnologii.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi zaprasza firm z branży włókienniczej do wzięcia udziału w spotkaniach kooperacyjnych, które odbędą się podczas Międzynarodowych Targów Tekstylnych – FAST TEXTILE.

Zapraszamy na konferencję „Polska Wschodnia dziś i jutro", która jest podsumowaniem wdrażania programu „Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013" oraz wprowadzeniem do kolejnego programu skierowanego do makroregionu – „Polska Wschodnia 2014-2020".

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do wzięcia udziału w konferencji pn. "Turcja – gospodarcze wrota na Bliski Wschód i Zakaukazie", która odbędzie się 13 października 2015 r. w trakcie V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. Jednym z punktów konferencji będzie podpisanie przez PARP i Turecką Organizację ds. Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KOSGEB) Porozumienia o Współpracy.


W celu wzięcia udziału w konferencji należy zarejestrować się na stronie: https://rejestracja.ekmsp.eu/system/login. W panelu rejestracyjnym należy zaznaczyć swój udział w konferencji "Turcja – gospodarcze wrota na Bliski Wschód i Zakaukazie". Udział w wydarzeniu, jak również w całym Europejskim Kongresie MSP jest bezpłatny. Program V Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw jest dostępny tutaj: link

W trakcie konferencji zostaną omówione takie zagadnienia jak:

    sytuacja gospodarcza w Turcji i jej perspektywy rozwoju w najbliższych pięciu latach,
    kluczowe sektory dla rozwoju gospodarki kraju,
    rządowy program rozwoju Turcji, w tym wsparcie dla eksportu,
    relacje gospodarcze Polska-Turcja,
    ekspansja do Turcji i dalej w kierunku Bliskiego Wschodu i Zakaukazia – praktyczne porady.

Szczegółowy program wydarzenia zostanie zamieszczony w najbliższym czasie.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z panem Sławomirem Biedermannem.

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Źródło:www.een.org.pl

Data:21.09.2015

Ministerstwo Gospodarki wspólnie z Krajową Izbą Gospodarczą zapraszają na Forum Biznesu Polska-Algieria. Spotkanie, w którym udział wezmą wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński oraz minister przemysłu i górnictwa Algierii Abdessalam Bouchouareb, odbędzie się 21 września 2015 r. w MG.

Zapraszamy na Forum Biznesu Polska-Brazylia organizowane przez Krajową Izbę Gospodarczą, we współpracy z Ministerstwem Gospodarki oraz Polsko- Brazylijską Izbą Gospodarczą i Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w targach i konferencji poświęconych technologiom wodnym i ochronie środowiska WATEC, które odbędą się w dniach 13-15 października 2015 r. w Tel Awiwie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają przedsiębiorców z branży IT i ITES, infrastruktury miast, zielonych technologii, farmaceutycznej, R&D, rolno-spożywczej, samochodowej oraz turystycznej do wzięcia udziału w misji gospodarczej, która odbędzie się przy okazji wizyty Podsekretarz Stanu w MSZ Pani Katarzyny Kacperczyk w Bangalore - stolicy indyjskiego stanu Karnataka. 

Wydarzenie jest związane z odbywającą się w tym mieście drugą edycją „Forum Gospodarczego Indie – Europa Centralna” („India – Central Europe Business Forum”), w którym Polska ma status kraju partnerskiego. Dodatkowe informacje, w tym ramowy program, znajdują się na stronie internetowej (link).

Termin zgłaszania uczestnictwa w misji gospodarczej upływa 23 sierpnia 2015 r.

Celem Forum jest promocja współpracy gospodarczej pomiędzy Indiami i czternastoma państwami Europy Środkowo – Wschodniej. W jego trakcie są planowane spotkania z przedstawicielami administracji centralnej i stanowej oraz z reprezentantami indyjskich firm z sektorów odpowiadających profilowi polskich firm biorących udział w misji gospodarczej, a także panele tematyczne.

Przedstawiciele polskich przedsiębiorstw pokrywają we własnym zakresie koszty przelotów samolotami rejsowymi oraz zakwaterowania.

Szczegółowe informacje logistyczne zostaną przekazane firmom w terminie późniejszym.

Osobami koordynującymi wizytę w Departamencie Współpracy Ekonomicznej MSZ są:

Pan Zygmunt Langer

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: (22) 5239324;

Pani Monika Izydorczyk

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: (22) 5237899.

Firmy zgłaszające uczestnictwo w powyższej misji gospodarczej za pośrednictwem poczty elektronicznej prosimy o przesłanie kopii („do wiadomości”) zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

 

Źródło:www.een.org.pl

Data:10.08.2015

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej „Meet Italy for Life Sciences 2015 - MIT4LS”, która odbędzie się w dniach od 30 września do 2 października 2015 r. w Mediolanie w ramach Wystawy Światowej Expo 2015.

Giełda kooperacyjna skierowana jest do wszystkich firm, stowarzyszeń i instytutów badawczych działających w branżach powiązanych z naukami przyrodniczymi, które poszukują partnerów do współpracy, w tym przy realizacji nowych projektów międzynarodowych, oraz zdobyć wiedzę z zakresu najnowszych trendów, innowacji technologicznych i produktowych w ramach kilku obszarów tematycznych, takich jak:

  • biotechnologia,
  • urządzenia medyczne,
  • leki i suplementy,
  • ICT w ochronie zdrowia.

Udział w giełdzie to m. in. możliwosć:

  • zaprezentowania swojej technologii / produktu,
  • nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami handlowymi, technologicznymi i produkcyjnymi,
  • dostępu dowiedzy z zakresu innowacyjnych, nowatorskich i kreatywanych rozwiązań z innych krajów.

Udział w giełdzie kooperacyjnej jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty podróży i zakwaterowania.

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 września 2015 r. poprzez platformę internetową B2Match.

 

 

Źródło:www.een.org.pl

Data:06.08.2015

Dzisiaj ruszył kolejny konkurs w Programie Inteligentny Rozwój (PO IR). O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy, które chcą zainwestować w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (B+R). Do wzięcia jest 460 mln zł.

Nabór wniosków potrwa od 1 września do 30 października 2015 r. Na dofinansowanie mogą liczyć inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, które będą służyć do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwie.

    "Efektem projektu powinno być utworzenie lub doposażenie centrum badawczo-rozwojowego w firmie" – powiedziała wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie to 2 mln zł. Przedsiębiorcy do wniosku o dofinansowanie dołączą agendę badawczą. Znajdą się w niej plany badawcze firmy oraz oczekiwane rezultaty prac B+R (innowacje produktowe lub procesowe), które przedsiębiorca będzie prowadził na wybudowanej lub zmodyfikowanej w ramach projektu infrastrukturze.

    "Takie rozwiązanie gwarantuje, że dofinansujemy infrastrukturę B+R, która zostanie realnie wykorzystana w działalności firmy. Przedsiębiorca powinien mieć na nią pomysł" - poinformowała wiceminister Wendel.

Zmiany w agendzie będą możliwe, ale cel przedsięwzięcia, na który zostało przyznane wsparcie, powinien zostać zachowany.

Oceny merytorycznej wniosków dokona Panel Ekspertów. W jego skład wejdą m.in. specjaliści w zakresie analizy finansowej i innowacyjności. Jednym z elementów oceny będzie spotkanie członków panelu z wnioskodawcą, który będzie miał możliwość zaprezentowania złożonego projektu. Dodatkowe punkty przewidziano dla przedsięwzięć, w których przedsiębiorcy zadeklarują współpracę z jednostkami naukowymi. Premiowane będą też m.in. wysoki udział wydatków na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych oraz zatrudnienie większej ilości pracowników zajmujących się B+R.

To pierwszy konkurs w działaniu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw POIR.

    "Oczekujemy, że fundusze z tego działania przyczynią się do zwiększenia nakładów firm na działalność badawczo-rozwojową. W dłuższej perspektywie zwiększy się konkurencyjność przedsiębiorstw, które będą mogły, skomercjalizować innowacje opracowane z wykorzystaniem wspartej infrastruktury" - zaznaczyła Iwona Wendel

Konkurs organizuje Ministerstwo Gospodarki. Ogłoszenie o naborze oraz informacje o potrzebnych dokumentach zostało zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki oraz na Portalu Funduszy Europejskich.

Dotychczas w Programie Inteligentny Rozwój ogłoszono 5 konkursów o łącznej alokacji blisko 3,8 mld zł Zakończyły się 2 nabory wniosków dotyczące badań i rozwoju w sektorze lotniczym oraz prac B+R mających na celu wytworzenie prototypu. Trwa 1 nabór – do 31 grudnia firmy mogą ubiegać się o środki na badania przemysłowe i prace rozwojowe. 1 września ruszy nabór wniosków o dofinansowanie tworzenie i rozwoju centrów B+R w firmach, a 1 października nabór na wsparcie dużej, strategicznej infrastruktury badawczej o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym. Do końca lipca planowane jest ogłoszenie jeszcze trzech konkursów.

***

Program Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 to kompleksowy pakiet działań, który pobudzi innowacyjność polskiej gospodarki. Jednym z jego zadań jest dofinansowanie innowacyjnych projektów firm od fazy pomysłu do wprowadzenia nowych lub ulepszonych rozwiązań na rynek. Ma on także promować współpracę biznesu i nauki.

PO IR jest drugim pod względem budżetu programem na lata 2014-2020 i największym w Unii Europejskiej programem finansującym badania, rozwój oraz innowacje. Na jego realizację przeznaczono ponad 10 mld euro (8,6 mld z UE).

 

 

Źródło:www.mir.gov.pl

Data: 28.07.2015

Od 22 lipca 2015 r. przedsiębiorcy mogą dokonać badania kondycji swojej firmy dzięki dostępnemu online narzędziu. Ma ono pomóc dostrzec odpowiednio wcześniej ewentualne problemy w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym zagrożenie niewypłacalnością.

Uruchomienie narzędzia do oceny kondycji firmy to realizacja jednej z rekomendacji z obszaru „Zapobieganie sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw" wskazanego w Polityce Nowej Szansy, dokumencie MG. Umożliwi ono przedsiębiorcy dokonanie samodzielnej diagnozy kondycji przedsiębiorstwa, co w dalszej kolejności stwarza większe szanse na podjęcie ewentualnych działań restrukturyzacyjnych i w konsekwencji uratowanie firmy przed poważnymi problemami czy nawet upadłością.

Narzędzie zostało przygotowane w ramach Instrumentu Szybkiego Reagowania, projektu pilotażowego realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), i skierowanego do przedsiębiorców, którzy doświadczają problemów ekonomicznych, ale nie osiągnęli jeszcze statusu przedsiębiorstwa zagrożonego.

Narzędzie znajduje się na stronie PARP w zakładce dotyczącej Instrumentu Szybkiego Reagowania  w zakładce Autodiagnoza.

Każdy przedsiębiorca po wejściu na stronę i zarejestrowaniu się na niej, może przeprowadzić badanie. Polega ono na wpisaniu w dostępnym formularzu wybranych informacji z własnego sprawozdania finansowego. Na podstawie tych danych automatycznie zostanie dokonana analiza, dzięki której przedsiębiorca otrzymuje informację, czy jego sytuacja finansowa jest stabilna, czy następują jakieś niekorzystne zmiany, czy należy się obawiać poważniejszych zagrożeń.

 

Źródło:www.mg.gov.pl

Data: 23.07.2015

Województwo łódzkie w świetle danych BKL to region raczej szans niż zagrożeń.

W 2014 łódzkie miało niską stopę bezrobocia rejestrowanego, średnią - ale z tendencją spadkową - stopę bezrobocia wg BAEL, najwyższy odsetek wciąż uczących się, jedną z niższych stóp bezrobocia wśród młodych i najniższą wśród młodych absolwentów uczelni oraz relatywnie wysoki odsetek samokształcących się. Co do wskaźników sugerujących "zagrożenia" zwraca jednak uwagę m.in. jeden z wyższych odsetków długotrwale bezrobotnych. Warto więc podjąć dyskusję o opisanych szansach i zagrożeniach w oparciu o wyniki badań BKL. W programie  seminarium zaplanowane zostało wystąpienie w którym realna sytuacja osób młodych na rynku pracy, zostanie przeciwstawiona sytuacji postrzeganej przez samych absolwentów szkół oraz wystąpienie prezentujące wyniki analizy sytuacji trzech grup ludności województwa łódzkiego w wieku produkcyjnym: pracujących, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w świetle danych z pięciu lat edycji badania Bilans Kapitału Ludzkiego. Podczas dyskusji zastanowimy się, jak odpowiednio wykorzystać (szanse) lub zniwelować (ograniczenia) obserwowane w województwie?

Seminarium adresowane jest do wszystkich związanych z regionalnym rynkiem pracy, w szczególności do pracodawców, przedstawicieli działów HR, przedstawicieli firm szkoleniowych, szkół wyższych i administracji w regionie. Wystąpienia prowadzone będą w formie paneli dyskusyjnych z udziałem zaproszonych praktyków i ekspertów.

Podczas seminarium po raz pierwszy zaprezentowany zostanie również raport regionalny: „Rynek pracy w województwie łódzkim w świetle danych z badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2014”. Osoby uczestniczące w seminarium otrzymają go podczas rejestracji.

Seminarium „Wyzwania dla łódzkiego rynku pracy” odbędzie się 20 sierpnia br. w Hotelu Andels w Łodzi. Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia. Organizatorem seminarium jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny – rejestracja (liczba miejsc jest ograniczona).

 

 

Źródło:www.parp.gov.pl

Data: 22.07.2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu z chińskimi firmami z prowincji Hebei wchodzącymi w skład delegacji Hebei Provincial Federation of Industrial Economics, które odbędzie się 22 lipca 2015 r. o godz. 10.00 w Warszawie.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do udziału w polsko-amerykańskich spotkaniach biznesowych, które odbędą się 30 lipca 2015 r., w Warszawie.

Nowoczesne zarządzanie miastem i regionem, promocja biznesu i turystyki, transport oraz wymiana edukacyjna to główne tematy, które zostaną omówione podczas III Forum Regionalnego Polska – Chiny. Wydarzenie odbędzie się w Łodzi w dniach 28 – 29 czerwca 2015 r.

W spotkaniach udział wezmą goście oraz eksperci z obu państw. Wśród nich obecni będą m.in. Minister Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz Prezes PARP Bożena Lublińska – Kasprzak.

Organizatorem III Forum Regionów Polska-Chiny jest Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Gospodarki.

 

Więcej informacji

 

Źródło:www.mg.gov.pl

Data: 25.06.2015

    "W tym roku uruchomimy większość działań konkursowych w Programie Inteligentny Rozwój. Na ogłoszone w 2015 r. konkursy planujemy przeznaczyć 6,4 mld zł"– zapowiedziała wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

W programie ruszyły już trzy nabory wniosków, w których do wzięcia jest 2,5 mld zł:

    - do 31 grudnia 2015 r. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o 1,6 mld zł na wsparcie na badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe (w pierwszym etapie konkursu złożono prawie 180 wniosków na łączną kwotę dofinansowania prawie 1,2 mld zł);
    - do 17 lipca przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw mają szansę otrzymać dofinansowanie z puli 400 mln zł w ramach programu INNOLOT, na projekty B+R dotyczące lotnictwa;
    - 22 czerwca kończy się nabór dedykowany firmom, które chcą przetestować opracowane w wyniku działalności badawczo-rozwojowej (B+R) produkty, usługi i technologie przed ich wprowadzeniem na rynek. Jego budżet to 500 mln zł.

 

Odbyły się też 3 posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Inteligentny Rozwój (PO IR), który przyjął kryteria wyboru projektów do części działań w programie.

    "Nad kolejnymi kryteriami pracuje grupa robocza działająca przy komitecie. Grupa ta składa się z przedstawicieli wszystkich środowisk wchodzących w skład Komitetu Monitorującego" – poinformowała wiceminister Wendel.

W sierpniu i wrześniu ruszą kolejne 3 nabory, w których do wzięcia będzie ponad 1 mld zł. Dotyczą one:

    - wsparcia inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (460 mln zł);
    - wdrożenia wyników prac B+R w firmach (500 mln zł);
    - tzw. bonów na innowacje, czyli zakupu przez przedsiębiorstwa usług badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów, technologii, projektów wzorniczych, usług (46,1 mln zł).

 

Do końca roku w PO IR ogłoszonych zostanie w sumie 17 konkursów w 14 działaniach i poddziałaniach programu. 14 naborów odbędzie się jeszcze w tym roku, natomiast 3 nabory, które zostaną ogłoszone jeszcze w 2015 r., ruszą w 2016 r. Kwota przypadająca na ww. konkursy to 6,4 mld zł.

    "Cieszy nas, że PO IR spotyka się z dobrym odbiorem. To bardzo ambitny program. Oczekujemy, że przy jego wsparciu mogą powstać innowacje na skalę światową " – powiedziała wiceminister Wendel

Dodała, że środki na innowacje dostępne są też w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO). W RPO na projekty innowacyjne przeznaczono około 6 mld euro.

Informacje o trwających i planowanych naborach wniosków można znaleźć m.in. na portalu Funduszy Europejskich.

 

Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, podczas którego wystąpiła wiceminister Iwona Wendel, odbyło się 22 czerwca 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie.

 

 

Źródło:www.mir.gov.pl

Data:23.06.2015

Ośrodki Sieci Enterprise Europe Network zapraszają do udziału w misji dla importerów i dystrybutorów słodyczy i alkoholi, która odbędzie się w dniach 3-4 września br. w duńskim Aarhus.

Ustawa o podpisie elektronicznym funkcjonuje w Polsce od ponad dekady. Od tego momentu rośnie znaczenie podpisu elektronicznego w firmach, a jego wykorzystanie podlega zmieniającym się regulacjom i wymaganiom technologicznym.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w teście MSP na temat stosowania podpisu elektronicznego w firmach. Wiedza pozyskana od Państwa pozwoli nam ocenić istniejące regulacje i zaproponować rozwiązania w zakresie e-podpisu ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej. Dzięki temu mogą mieć Państwo realny wpływ na jakość prawa, które dotyczy przedsiębiorców.

Test MSP jest realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Wypełnienie ankiety zajmie jedynie ok. 10 min.

Zapraszamy - przejdź do ankiety

 

 

Źródło:www.parp.gov.pl

Data: 12.05.2015

W imieniu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu gospodarczym pt. „Dzień Ukraińskiego Biznesu w Polsce”, które odbędzie się 14-15 maja 2015 r. w Warszawie, w gmachu Ministerstwa Gospodarki RP.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza że wyrażasz na to zgodę. Czytaj więcej…

Zrozumiałem