+48 (22) 609 18 20
Zgłoś swoją firmę

X

Formularz zgłoszeniowy

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w targach i konferencji poświęconych technologiom wodnym i ochronie środowiska WATEC, które odbędą się w dniach 13-15 października 2015 r. w Tel Awiwie.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają przedsiębiorców z branży IT i ITES, infrastruktury miast, zielonych technologii, farmaceutycznej, R&D, rolno-spożywczej, samochodowej oraz turystycznej do wzięcia udziału w misji gospodarczej, która odbędzie się przy okazji wizyty Podsekretarz Stanu w MSZ Pani Katarzyny Kacperczyk w Bangalore - stolicy indyjskiego stanu Karnataka. 

Wydarzenie jest związane z odbywającą się w tym mieście drugą edycją „Forum Gospodarczego Indie – Europa Centralna” („India – Central Europe Business Forum”), w którym Polska ma status kraju partnerskiego. Dodatkowe informacje, w tym ramowy program, znajdują się na stronie internetowej (link).

Termin zgłaszania uczestnictwa w misji gospodarczej upływa 23 sierpnia 2015 r.

Celem Forum jest promocja współpracy gospodarczej pomiędzy Indiami i czternastoma państwami Europy Środkowo – Wschodniej. W jego trakcie są planowane spotkania z przedstawicielami administracji centralnej i stanowej oraz z reprezentantami indyjskich firm z sektorów odpowiadających profilowi polskich firm biorących udział w misji gospodarczej, a także panele tematyczne.

Przedstawiciele polskich przedsiębiorstw pokrywają we własnym zakresie koszty przelotów samolotami rejsowymi oraz zakwaterowania.

Szczegółowe informacje logistyczne zostaną przekazane firmom w terminie późniejszym.

Osobami koordynującymi wizytę w Departamencie Współpracy Ekonomicznej MSZ są:

Pan Zygmunt Langer

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: (22) 5239324;

Pani Monika Izydorczyk

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: (22) 5237899.

Firmy zgłaszające uczestnictwo w powyższej misji gospodarczej za pośrednictwem poczty elektronicznej prosimy o przesłanie kopii („do wiadomości”) zgłoszenia na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

 

 

Źródło:www.een.org.pl

Data:10.08.2015

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej „Meet Italy for Life Sciences 2015 - MIT4LS”, która odbędzie się w dniach od 30 września do 2 października 2015 r. w Mediolanie w ramach Wystawy Światowej Expo 2015.

Giełda kooperacyjna skierowana jest do wszystkich firm, stowarzyszeń i instytutów badawczych działających w branżach powiązanych z naukami przyrodniczymi, które poszukują partnerów do współpracy, w tym przy realizacji nowych projektów międzynarodowych, oraz zdobyć wiedzę z zakresu najnowszych trendów, innowacji technologicznych i produktowych w ramach kilku obszarów tematycznych, takich jak:

  • biotechnologia,
  • urządzenia medyczne,
  • leki i suplementy,
  • ICT w ochronie zdrowia.

Udział w giełdzie to m. in. możliwosć:

  • zaprezentowania swojej technologii / produktu,
  • nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami handlowymi, technologicznymi i produkcyjnymi,
  • dostępu dowiedzy z zakresu innowacyjnych, nowatorskich i kreatywanych rozwiązań z innych krajów.

Udział w giełdzie kooperacyjnej jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają koszty podróży i zakwaterowania.

Zgłoszenia przyjmowane są do 11 września 2015 r. poprzez platformę internetową B2Match.

 

 

Źródło:www.een.org.pl

Data:06.08.2015

Dzisiaj ruszył kolejny konkurs w Programie Inteligentny Rozwój (PO IR). O wsparcie będą mogły ubiegać się firmy, które chcą zainwestować w infrastrukturę niezbędną do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych (B+R). Do wzięcia jest 460 mln zł.

Nabór wniosków potrwa od 1 września do 30 października 2015 r. Na dofinansowanie mogą liczyć inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, które będą służyć do prowadzenia prac B+R w przedsiębiorstwie.

    "Efektem projektu powinno być utworzenie lub doposażenie centrum badawczo-rozwojowego w firmie" – powiedziała wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w projekcie to 2 mln zł. Przedsiębiorcy do wniosku o dofinansowanie dołączą agendę badawczą. Znajdą się w niej plany badawcze firmy oraz oczekiwane rezultaty prac B+R (innowacje produktowe lub procesowe), które przedsiębiorca będzie prowadził na wybudowanej lub zmodyfikowanej w ramach projektu infrastrukturze.

    "Takie rozwiązanie gwarantuje, że dofinansujemy infrastrukturę B+R, która zostanie realnie wykorzystana w działalności firmy. Przedsiębiorca powinien mieć na nią pomysł" - poinformowała wiceminister Wendel.

Zmiany w agendzie będą możliwe, ale cel przedsięwzięcia, na który zostało przyznane wsparcie, powinien zostać zachowany.

Oceny merytorycznej wniosków dokona Panel Ekspertów. W jego skład wejdą m.in. specjaliści w zakresie analizy finansowej i innowacyjności. Jednym z elementów oceny będzie spotkanie członków panelu z wnioskodawcą, który będzie miał możliwość zaprezentowania złożonego projektu. Dodatkowe punkty przewidziano dla przedsięwzięć, w których przedsiębiorcy zadeklarują współpracę z jednostkami naukowymi. Premiowane będą też m.in. wysoki udział wydatków na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych oraz zatrudnienie większej ilości pracowników zajmujących się B+R.

To pierwszy konkurs w działaniu 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw POIR.

    "Oczekujemy, że fundusze z tego działania przyczynią się do zwiększenia nakładów firm na działalność badawczo-rozwojową. W dłuższej perspektywie zwiększy się konkurencyjność przedsiębiorstw, które będą mogły, skomercjalizować innowacje opracowane z wykorzystaniem wspartej infrastruktury" - zaznaczyła Iwona Wendel

Konkurs organizuje Ministerstwo Gospodarki. Ogłoszenie o naborze oraz informacje o potrzebnych dokumentach zostało zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki oraz na Portalu Funduszy Europejskich.

Dotychczas w Programie Inteligentny Rozwój ogłoszono 5 konkursów o łącznej alokacji blisko 3,8 mld zł Zakończyły się 2 nabory wniosków dotyczące badań i rozwoju w sektorze lotniczym oraz prac B+R mających na celu wytworzenie prototypu. Trwa 1 nabór – do 31 grudnia firmy mogą ubiegać się o środki na badania przemysłowe i prace rozwojowe. 1 września ruszy nabór wniosków o dofinansowanie tworzenie i rozwoju centrów B+R w firmach, a 1 października nabór na wsparcie dużej, strategicznej infrastruktury badawczej o charakterze ogólnokrajowym lub międzynarodowym. Do końca lipca planowane jest ogłoszenie jeszcze trzech konkursów.

***

Program Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 to kompleksowy pakiet działań, który pobudzi innowacyjność polskiej gospodarki. Jednym z jego zadań jest dofinansowanie innowacyjnych projektów firm od fazy pomysłu do wprowadzenia nowych lub ulepszonych rozwiązań na rynek. Ma on także promować współpracę biznesu i nauki.

PO IR jest drugim pod względem budżetu programem na lata 2014-2020 i największym w Unii Europejskiej programem finansującym badania, rozwój oraz innowacje. Na jego realizację przeznaczono ponad 10 mld euro (8,6 mld z UE).

 

 

Źródło:www.mir.gov.pl

Data: 28.07.2015

Od 22 lipca 2015 r. przedsiębiorcy mogą dokonać badania kondycji swojej firmy dzięki dostępnemu online narzędziu. Ma ono pomóc dostrzec odpowiednio wcześniej ewentualne problemy w prowadzeniu działalności gospodarczej, w tym zagrożenie niewypłacalnością.

Uruchomienie narzędzia do oceny kondycji firmy to realizacja jednej z rekomendacji z obszaru „Zapobieganie sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw" wskazanego w Polityce Nowej Szansy, dokumencie MG. Umożliwi ono przedsiębiorcy dokonanie samodzielnej diagnozy kondycji przedsiębiorstwa, co w dalszej kolejności stwarza większe szanse na podjęcie ewentualnych działań restrukturyzacyjnych i w konsekwencji uratowanie firmy przed poważnymi problemami czy nawet upadłością.

Narzędzie zostało przygotowane w ramach Instrumentu Szybkiego Reagowania, projektu pilotażowego realizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), i skierowanego do przedsiębiorców, którzy doświadczają problemów ekonomicznych, ale nie osiągnęli jeszcze statusu przedsiębiorstwa zagrożonego.

Narzędzie znajduje się na stronie PARP w zakładce dotyczącej Instrumentu Szybkiego Reagowania  w zakładce Autodiagnoza.

Każdy przedsiębiorca po wejściu na stronę i zarejestrowaniu się na niej, może przeprowadzić badanie. Polega ono na wpisaniu w dostępnym formularzu wybranych informacji z własnego sprawozdania finansowego. Na podstawie tych danych automatycznie zostanie dokonana analiza, dzięki której przedsiębiorca otrzymuje informację, czy jego sytuacja finansowa jest stabilna, czy następują jakieś niekorzystne zmiany, czy należy się obawiać poważniejszych zagrożeń.

 

Źródło:www.mg.gov.pl

Data: 23.07.2015

Województwo łódzkie w świetle danych BKL to region raczej szans niż zagrożeń.

W 2014 łódzkie miało niską stopę bezrobocia rejestrowanego, średnią - ale z tendencją spadkową - stopę bezrobocia wg BAEL, najwyższy odsetek wciąż uczących się, jedną z niższych stóp bezrobocia wśród młodych i najniższą wśród młodych absolwentów uczelni oraz relatywnie wysoki odsetek samokształcących się. Co do wskaźników sugerujących "zagrożenia" zwraca jednak uwagę m.in. jeden z wyższych odsetków długotrwale bezrobotnych. Warto więc podjąć dyskusję o opisanych szansach i zagrożeniach w oparciu o wyniki badań BKL. W programie  seminarium zaplanowane zostało wystąpienie w którym realna sytuacja osób młodych na rynku pracy, zostanie przeciwstawiona sytuacji postrzeganej przez samych absolwentów szkół oraz wystąpienie prezentujące wyniki analizy sytuacji trzech grup ludności województwa łódzkiego w wieku produkcyjnym: pracujących, bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w świetle danych z pięciu lat edycji badania Bilans Kapitału Ludzkiego. Podczas dyskusji zastanowimy się, jak odpowiednio wykorzystać (szanse) lub zniwelować (ograniczenia) obserwowane w województwie?

Seminarium adresowane jest do wszystkich związanych z regionalnym rynkiem pracy, w szczególności do pracodawców, przedstawicieli działów HR, przedstawicieli firm szkoleniowych, szkół wyższych i administracji w regionie. Wystąpienia prowadzone będą w formie paneli dyskusyjnych z udziałem zaproszonych praktyków i ekspertów.

Podczas seminarium po raz pierwszy zaprezentowany zostanie również raport regionalny: „Rynek pracy w województwie łódzkim w świetle danych z badań Bilans Kapitału Ludzkiego 2014”. Osoby uczestniczące w seminarium otrzymają go podczas rejestracji.

Seminarium „Wyzwania dla łódzkiego rynku pracy” odbędzie się 20 sierpnia br. w Hotelu Andels w Łodzi. Zapraszamy do zapoznania się z programem wydarzenia. Organizatorem seminarium jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny – rejestracja (liczba miejsc jest ograniczona).

 

 

Źródło:www.parp.gov.pl

Data: 22.07.2015

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu z chińskimi firmami z prowincji Hebei wchodzącymi w skład delegacji Hebei Provincial Federation of Industrial Economics, które odbędzie się 22 lipca 2015 r. o godz. 10.00 w Warszawie.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza do udziału w polsko-amerykańskich spotkaniach biznesowych, które odbędą się 30 lipca 2015 r., w Warszawie.

Nowoczesne zarządzanie miastem i regionem, promocja biznesu i turystyki, transport oraz wymiana edukacyjna to główne tematy, które zostaną omówione podczas III Forum Regionalnego Polska – Chiny. Wydarzenie odbędzie się w Łodzi w dniach 28 – 29 czerwca 2015 r.

W spotkaniach udział wezmą goście oraz eksperci z obu państw. Wśród nich obecni będą m.in. Minister Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna, Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Prezydent Miasta Łodzi Hanna Zdanowska oraz Prezes PARP Bożena Lublińska – Kasprzak.

Organizatorem III Forum Regionów Polska-Chiny jest Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Gospodarki.

 

Więcej informacji

 

Źródło:www.mg.gov.pl

Data: 25.06.2015

    "W tym roku uruchomimy większość działań konkursowych w Programie Inteligentny Rozwój. Na ogłoszone w 2015 r. konkursy planujemy przeznaczyć 6,4 mld zł"– zapowiedziała wiceminister infrastruktury i rozwoju Iwona Wendel podczas Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

W programie ruszyły już trzy nabory wniosków, w których do wzięcia jest 2,5 mld zł:

    - do 31 grudnia 2015 r. mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o 1,6 mld zł na wsparcie na badania przemysłowe oraz eksperymentalne prace rozwojowe (w pierwszym etapie konkursu złożono prawie 180 wniosków na łączną kwotę dofinansowania prawie 1,2 mld zł);
    - do 17 lipca przedsiębiorstwa lub konsorcja przedsiębiorstw mają szansę otrzymać dofinansowanie z puli 400 mln zł w ramach programu INNOLOT, na projekty B+R dotyczące lotnictwa;
    - 22 czerwca kończy się nabór dedykowany firmom, które chcą przetestować opracowane w wyniku działalności badawczo-rozwojowej (B+R) produkty, usługi i technologie przed ich wprowadzeniem na rynek. Jego budżet to 500 mln zł.

 

Odbyły się też 3 posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Inteligentny Rozwój (PO IR), który przyjął kryteria wyboru projektów do części działań w programie.

    "Nad kolejnymi kryteriami pracuje grupa robocza działająca przy komitecie. Grupa ta składa się z przedstawicieli wszystkich środowisk wchodzących w skład Komitetu Monitorującego" – poinformowała wiceminister Wendel.

W sierpniu i wrześniu ruszą kolejne 3 nabory, w których do wzięcia będzie ponad 1 mld zł. Dotyczą one:

    - wsparcia inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw (460 mln zł);
    - wdrożenia wyników prac B+R w firmach (500 mln zł);
    - tzw. bonów na innowacje, czyli zakupu przez przedsiębiorstwa usług badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów, technologii, projektów wzorniczych, usług (46,1 mln zł).

 

Do końca roku w PO IR ogłoszonych zostanie w sumie 17 konkursów w 14 działaniach i poddziałaniach programu. 14 naborów odbędzie się jeszcze w tym roku, natomiast 3 nabory, które zostaną ogłoszone jeszcze w 2015 r., ruszą w 2016 r. Kwota przypadająca na ww. konkursy to 6,4 mld zł.

    "Cieszy nas, że PO IR spotyka się z dobrym odbiorem. To bardzo ambitny program. Oczekujemy, że przy jego wsparciu mogą powstać innowacje na skalę światową " – powiedziała wiceminister Wendel

Dodała, że środki na innowacje dostępne są też w Regionalnych Programach Operacyjnych (RPO). W RPO na projekty innowacyjne przeznaczono około 6 mld euro.

Informacje o trwających i planowanych naborach wniosków można znaleźć m.in. na portalu Funduszy Europejskich.

 

Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii, podczas którego wystąpiła wiceminister Iwona Wendel, odbyło się 22 czerwca 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w Warszawie.

 

 

Źródło:www.mir.gov.pl

Data:23.06.2015

Ośrodki Sieci Enterprise Europe Network zapraszają do udziału w misji dla importerów i dystrybutorów słodyczy i alkoholi, która odbędzie się w dniach 3-4 września br. w duńskim Aarhus.

Ustawa o podpisie elektronicznym funkcjonuje w Polsce od ponad dekady. Od tego momentu rośnie znaczenie podpisu elektronicznego w firmach, a jego wykorzystanie podlega zmieniającym się regulacjom i wymaganiom technologicznym.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w teście MSP na temat stosowania podpisu elektronicznego w firmach. Wiedza pozyskana od Państwa pozwoli nam ocenić istniejące regulacje i zaproponować rozwiązania w zakresie e-podpisu ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej. Dzięki temu mogą mieć Państwo realny wpływ na jakość prawa, które dotyczy przedsiębiorców.

Test MSP jest realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości na zlecenie Ministerstwa Gospodarki. Wypełnienie ankiety zajmie jedynie ok. 10 min.

Zapraszamy - przejdź do ankiety

 

 

Źródło:www.parp.gov.pl

Data: 12.05.2015

W imieniu Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu gospodarczym pt. „Dzień Ukraińskiego Biznesu w Polsce”, które odbędzie się 14-15 maja 2015 r. w Warszawie, w gmachu Ministerstwa Gospodarki RP.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza Państwa do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących zasad ubiegania się o pożyczkę ze środków Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.

Zapraszamy na konferencję e-Administracja dla Biznesu (EAB 2015), która odbędzie się w dniach 14-15 kwietnia 2015 r. w Warszawie. Tegoroczna, II edycja wydarzenia poświęcona będzie usługom elektronicznym udostępnianym przedsiębiorcom przez instytucje publiczne.

Wniosek o udzielenie pożyczki z Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet należy złożyć poprzez zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w terminie od 13 kwietnia do 31 grudnia 2015 r.

W lutym 2015 r. wniosek o założenie jednoosobowej działalności gospodarczej złożyło w Polsce 20 010 osób. Najwięcej w województwie: mazowieckim śląskim i wielkopolskim.

Wydział Promocji i Handlu Konsulatu Generalnego RP w Kolonii we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE, ZENIT GmbH, Enterprise Europe Network (EEN), Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Uniwersytetem Warszawskim oraz Radą Główną Instytutów Badawczych (RGIB) zaprasza na giełdę kooperacyjną, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia br. w Kolonii.

W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej  serdecznie zapraszamy polskich przedsiębiorców do udziału w misji gospodarczej do Turkmenistanu towarzyszącej wizycie oficjalnej  pana Janusza Piechocińskiego, Wicepremiera, Ministra Gospodarki,  która odbędzie się  16-18 marca 2015 roku.


Serdecznie zapraszamy polskich przedsiębiorców do udziału w giełdzie kooperacyjnej organizowanej w Warszawie (ul. Pańska 81/83) w dniu 5 marca br. w godzinach 12:45-18:00 przez Stowarzyszenie Polaxis przy współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zapraszamy na konferencję e-Administracja dla Biznesu (EAB 2015), która odbędzie się w dniach 14-15 kwietnia 2015 r. w Warszawie. Tegoroczna, II edycja wydarzenia poświęcona będzie usługom elektronicznym udostępnianym przedsiębiorcom przez instytucje publiczne.

Fundusze poręczeniowe to instytucje non profit, których zadaniem jest ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania. Są to m.in. kredyty i pożyczki, oferowane przez banki oraz inne instytucje finansowe.

Celem Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm. COIE mają za zadanie ułatwienie przedsiębiorcom, dostępu do kompleksowych, nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu lub inwestycji poza granicami kraju.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza że wyrażasz na to zgodę. Czytaj więcej…

Zrozumiałem