+48 (22) 609 18 20
Zgłoś swoją firmę

X

Formularz zgłoszeniowy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza Państwa do udziału w spotkaniach informacyjnych dotyczących zasad ubiegania się o pożyczkę ze środków Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet.

Zapraszamy na konferencję e-Administracja dla Biznesu (EAB 2015), która odbędzie się w dniach 14-15 kwietnia 2015 r. w Warszawie. Tegoroczna, II edycja wydarzenia poświęcona będzie usługom elektronicznym udostępnianym przedsiębiorcom przez instytucje publiczne.

Wniosek o udzielenie pożyczki z Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet należy złożyć poprzez zarejestrowanie w Generatorze Wniosków dostępnym na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w terminie od 13 kwietnia do 31 grudnia 2015 r.

W lutym 2015 r. wniosek o założenie jednoosobowej działalności gospodarczej złożyło w Polsce 20 010 osób. Najwięcej w województwie: mazowieckim śląskim i wielkopolskim.

Wydział Promocji i Handlu Konsulatu Generalnego RP w Kolonii we współpracy z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE, ZENIT GmbH, Enterprise Europe Network (EEN), Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Uniwersytetem Warszawskim oraz Radą Główną Instytutów Badawczych (RGIB) zaprasza na giełdę kooperacyjną, która odbędzie się w dniu 28 kwietnia br. w Kolonii.

W imieniu Krajowej Izby Gospodarczej  serdecznie zapraszamy polskich przedsiębiorców do udziału w misji gospodarczej do Turkmenistanu towarzyszącej wizycie oficjalnej  pana Janusza Piechocińskiego, Wicepremiera, Ministra Gospodarki,  która odbędzie się  16-18 marca 2015 roku.


Serdecznie zapraszamy polskich przedsiębiorców do udziału w giełdzie kooperacyjnej organizowanej w Warszawie (ul. Pańska 81/83) w dniu 5 marca br. w godzinach 12:45-18:00 przez Stowarzyszenie Polaxis przy współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zapraszamy na konferencję e-Administracja dla Biznesu (EAB 2015), która odbędzie się w dniach 14-15 kwietnia 2015 r. w Warszawie. Tegoroczna, II edycja wydarzenia poświęcona będzie usługom elektronicznym udostępnianym przedsiębiorcom przez instytucje publiczne.

Fundusze poręczeniowe to instytucje non profit, których zadaniem jest ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do zewnętrznych źródeł finansowania. Są to m.in. kredyty i pożyczki, oferowane przez banki oraz inne instytucje finansowe.

Celem Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm. COIE mają za zadanie ułatwienie przedsiębiorcom, dostępu do kompleksowych, nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu lub inwestycji poza granicami kraju.

Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli zaprasza firmy z sektora drzewno-meblarskiego do skorzystania ze stoiska polskiego na targach Bois & Habitat, które odbędą się w dniach 20-23 marca 2015 r. w Namur w Belgii.

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym pt. ZANIM RUSZY NOWY BUDŻET: CIĄGLE AKTUALNE MOŻLIWOŚCI DOFINANSOWANIA NA ZAŁOŻENIE I ROZWÓJ FIRMY ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH NA LATA 2007-2013. 

Krajowa Izba Gospodarcza wraz z Federacją Izraelskich Izb Handlowych, Ambasadą Izraela w Polsce oraz Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza na Forum Biznesowe Polska-Izrael poświęcone branży spożywczej. 

Forum odbędzie się 17 lutego 2015 r. w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie w godz. 13.00-17.00.

Prezentujemy Państwu siedemnastą edycję Raportu o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. W ciągu tych kilkunastu lat udało nam się zebrać wiele danych na temat przedsiębiorstw w różnych przekrojach.

W warszawskim hotelu GROMADA 29 listopada br. odbyła się WIELKA GALA „25 lat Wolności  dla Polskiej Przedsiębiorczości” podczas której przedstawiono Laureatów VIII edycji konkursu „Orły Polskiego Budownictwa”, VIII edycji konkursu „Perły Medycyny” oraz Plebiscytu Orły Polskiej Przedsiębiorczości i Orły Polskiego Samorządu. Projekty realizowane są w ramach Narodowego Programu Promocji Polska Przedsiębiorczość 2020, którego organizatorem jest Mazowieckie Zrzeszenie Handlu Przemysłu i Usług.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Nowelizacja ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych – spodziewane zmiany w UE, nowe prawo w Polsce, obowiązki dla przedsiębiorców” organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP.

Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa zaprasza przedsiębiorców z branży rolno-spożywczej do wzięcia udziału w misji gospodarczej, która odbędzie się podczas targów PRODEXPO 2014. Hasłem przewodnim misji jest „Kooperacja produkcyjno – handlowa kluczem do rozwoju wzajemnych obrotów w sektorze rolno –spożywczym”.

Ośrodki Enterprise Europe Network przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego zapraszają przedsiębiorców z branży maszynowej, obróbki metalu i gumowej do udziału w spotkaniach b2b z firmami z Turcji.

W związku z oficjalną wizytą Prezydenta Izraela, Pana Reuvena Rivlina w Polsce mam zaszczyt zaprosić do udziału w Polsko-Izraelskim Seminarium dot. Innowacyjności, które odbędzie się 28 października 2014 r. w gmachu Ministerstwa Gospodarki w Warszawie.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w seminarium z cyklu "Europejskie Przedsiębiorstwo" pt. „Internetowe narzędzia promocji w eksporcie”organizowanym przez ośrodek sieci Enterprise Europe Network, afiliowany przy PARP.

Centralny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza do udziału w spotkaniu otwartym pt. „Projekt… i po projekcie” dotyczącym zagadnień związanych z końcowym rozliczeniem oraz zachowaniem trwałości projektu w ramach Programu Kapitał Ludzki oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Realizacja projektów przez przedsiębiorców w ramach RPO WM 2007 – 2013”, które odbędzie się 20 października w Warszawie.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pragnie zaprosić Państwa do udziału w postępowaniu (procedura wieloetapowa) o szacunkowej wartość zamówienia poniżej 30 000 euro (zamówienie nieobjęte procedurą zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.)), którego przedmiotem jest „Opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej w ramach Polityki Nowej Szansy”.

Klastry to jedno z narzędzi efektywnie wspomagających rozwój przedsiębiorstw, szczególnie mikro, małych i średnich. Jednakże jego efektywne wykorzystanie wymaga podjęcia różnorodnych działań wspierających koordynatora i członków klastra w kilku obszarach.

Ministerstwo Gospodarki pracuje nad kolejnymi propozycjami dotyczącymi elektronizacji procedur administracyjnych. Dzięki nim dokumenty, które mocą ustaw zostaną ujednolicone w skali całego kraju, będą mogły być składane przez internet.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza że wyrażasz na to zgodę. Czytaj więcej…

Zrozumiałem